Prijs van een asbestinventarisatie

De prijs voor een asbestinventarisatie is afhankelijk van een aantal factoren. Zoals het aantal panden, de grootte en complexiteit en het aantal aanwezige asbestverdachte materialen, want van elk asbestverdachte materiaal moet een monster worden genomen. Er is dus geen vaste prijs voor een asbestinventarisatie. Maar we kunnen wel een aantal richtprijzen geven van veel voorkomende situaties. (Prijzen zijn excl. Btw)

Basisprijs asbestinventarisatie:

 • 1 Ruimte in een pand vanaf:……………………………….€ 285,00
 • 1 Schuur vanaf:…………………………………………………..€ 310,00
 • 1 Woonlaag (meerdere ruimten) vanaf:……………..€ 345,00
 • Kleine eenvoudige woning vanaf:……………………….€ 395,00
 • Grotere woning, winkel, kantoor vanaf:……………..€ 495,00
 • Materiaalmonster asbestverdacht materiaal:…….€   39,50 /st

Meerprijzen:

 • Extra stallen, schuren of bijgebouwen:……………….€    65,00 /st
 • Reiskosten bij projectafstand meer dan 1 uur:……€      0,55 /km
 • Indienen sloopmelding:………………………………………€   30,00

Meerprijzen bij stofverontreiniging:

 • Inkadering en rapportage stofverontreiniging:……€     65,00
 • Kleefmonsters:…………………………………………………….€  119,00 /st

Waar moeten materiaalmonster van worden genomen, en hoeveel?

Bij het aantreffen van een asbestverdacht materiaal is het verplicht een analyserapport hiervan op te nemen in het asbestinventarisatierapport.

Het benodigd aantal te nemen materiaalmonsters wordt bepaald door de aangetroffen asbestverdachte materialen. Er dient tenminste 1 monster per toepassing genomen te worden. Van materialen met een NIET-homogene structuur zoals kit, stopverf en teermastiek, moeten representatief voor hoeveelheid meerdere monsters per toepassing worden genomen.

Wanneer moeten kleefmonsters worden genomen?

bij het aantreffen van kleine losse stukjes asbesthoudend materiaal of een beschadigd niet-hechtgebonden materiaal, is er een reëel vermoeden van de aanwezigheid van losse asbestvezels. In dat geval moet m.b.v. kleefmonsters de verontreinigingsgraad worden bepaald. Het aantal te nemen kleefmonsters is vastgesteld in de NEN 2991 en is afhankelijk van de oppervlakte .