Prijs van een asbestinventarisatie

De prijs voor een asbestinventarisatie is afhankelijk van een aantal factoren. Zoals het aantal panden, de grootte en complexiteit en het aantal aanwezige asbestverdachte materialen, want van elk asbestverdachte materiaal moet een monster worden genomen. Er is dus geen vaste prijs voor een asbestinventarisatie. Maar we kunnen wel een aantal richtprijzen geven. (Prijzen zijn excl. Btw)

Basisprijs asbestinventarisatie:

1 schuur of enkele ruimten in een pand:             € 295,00

Kleine eenvoudige woning:                                        € 395,00

Grotere woning, winkel, kantoor:                          € 495,00

Extra schuur, stal, bijgebouw                                    €    65,00 /st

Meerprijzen:

Materiaalmonster asbestverdacht materiaal     €    37,50 /st

Kleefmonster stofverontreiniging                            €  115,00 /st

Stofverontreiniging aangetroffen                             €     95,00


Waar moeten materiaalmonster van worden genomen, en hoeveel?

Volgens de regelgeving moet van elk aangetroffen toegepast asbestverdacht materiaaltype een representatief monster worden genomen. Met ‘de toepassing’ wordt de situatie en het doel van het materiaal aangeduid.

Bijvoorbeeld een vlakke plaat van 4 mm op een wand is een andere toepassing als vlakke platen van 4 mm tegen het plafond. Van beide toepassingen moet worden vastgesteld of het materiaal asbest bevat. Een visueel gelijk materiaal maar in een andere toepassing, wordt beschouwd als een ander materiaaltype.

Alleen visueel gelijke materialen, op verschillende plaatsen op de projectlocatie, maar in gelijke toepassing kunnen worden beschouwd als gelijke materiaaltypen. In dat geval kan worden gesteld dat een monster representatief is voor verschillende toepassingen.  Bijvoorbeeld een vlakke plaat van 4 mm op de ene wand mag gelijk worden gesteld aan een vlakke plaat van 4 mm op een andere wand wand. Een ander voorbeeld is visueel gelijke golfplaten op het dak van 2 verschillende schuren die ongeveer gelijktijdig zijn gebouwd.

Om een representatief beeld te verkrijgen van materialen waarin de asbestvezels ‘niet-homogeen’ aanwezig zijn zoals kit, stopverf, teerbedekking enz. worden 3 monsters genomen op willekeurige plaatsen.