Wanneer is een asbestinventarisatie nodig

Er zijn 3 situaties waarin het verplicht is een asbestinventarisatie te laten op stellen. Dit asbestinventarisatierapport moet zijn opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatie bureau.

  • Als we asbest willen laten verwijderen. (Bv. een golfplaten dak)
  • Wanneer we een gebouw willen verbouwing of renoveren en daarbij wordt ook wat gesloopt. (Ook al is de verbouwing zelf vergunningsvrij)
  • Wanneer we een gebouw geheel willen slopen

In deze 3 gevallen moet er bij de gemeente een sloopmelding worden ingediend. En als het een pand betreft wat vóór 1 jan 1994 is gebouwd, moet daarbij het asbestinventarisatierapport worden toegevoegd.

Het gebruik van asbest is sinds 1 jan 1994 verboden. Daarom wordt aangenomen dat in gebouwen die ná die datum zijn gebouwd geen asbesthoudende materialen zijn toegepast.


Typen asbestinventarisaties

Vroeger bestonden er 4 typen onderzoeken: type A, B, O, G genoemd. Deze indeling bestaat niet meer. In de huidige regelgeving moet een asbestinventarisatierapport geschikt zijn voor het doel waarvoor het gebruikt gaat worden. In de regelgeving wordt t.a.v. het doel het onderscheid gemaakt in 3 verschillende rapporttypen:

  1. Geschikt voor uitsluitend de verwijdering van het aangegeven asbesthoudende materiaal.
  2. Geschikt voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten
  3. Geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop

Afhankelijk van het gewenste doel wordt ook bepaald voor welk deel van het pand het rapport gebruikt kan worden.

Bij elk asbestonderzoek  moet er worden gekeken of er binnen het werkgebied verontreinigingen zijn. Er wordt dan er gekeken naar kleine losse stukjes en in een binnenruimte kan het ook nodig zijn dat er gecontroleerd wordt op de aanwezigheid van losse asbestvezels.