Alleen asbest laten verwijderen (bijvoorbeeld golfplaten)

Als we weten dat er asbest in of aan een pand zit en we willen dit laten verwijderen, dan moet er bij de gemeente een sloopmelding worden ingediend. Want het verwijderen van asbest valt onder sloopwerk. Bij deze sloopmelding moet een asbestinventarisatierapport worden toegevoegd waarin staat welke materialen er verwijderd gaan worden.

 


Verbouwen of renoveren

Bij een verbouwing wordt er meestal ook wat gesloopt. Als daarbij meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt, moet er bij de gemeente een sloopmelding worden ingediend. En als het ook nog om een gebouw gaat wat vóór 1 januari 1994 is gebouwd, dan moet er bij de sloopmelding een Asbestinventarisatierapport worden gevoegd.

Dit moet ook als de verbouwing zelf vergunningsvrij is!

Veel gemeentes hanteren de ‘minimaal 10 m2 regel’ echter niet en eisen dat bij elke verbouwing een sloopmelding met asbestinventarisatierapport wordt ingediend. Hoe uw gemeente hiermee omgaat, kan bij de gemeente worden nagevraagd.

Blijkt er uit het onderzoek dat er in een bepaalde ruimte asbest aanwezig is, dan moet dit eerst worden verwijderd voordat de overige sloopwerk-zaamheden kunnen worden gedaan.

Heeft u geen sloopmelding ingediend en komt er tijdens het werk toch asbest aan het licht, dan moet de aannemer of de sloper het werk direct staken en de situatie melden aan de opdrachtgever. Deze moet dan alsnog een sloopmelding met asbestinventarisatie bij de gemeente indienen.

Het werk kan pas weer verder als na goedkeuring van de gemeente alle asbesthoudende materialen zijn verwijderd. Het werk kan hierdoor enkele weken stil liggen.


Totaalsloop

Als we een gebouw willen slopen moet daarvoor een sloopmelding worden ingediend bij de gemeente. En gaat het om een gebouw wat vóór 1994 is gebouwd, dan moet daarbij een asbestinventarisatierapport worden toegevoegd.

De gemeente zal vervolgens aangeven onder welke voorwaarden de sloop moet worden uitgevoerd. En is er asbest aangetroffen, dan worden de eisen aangegeven die gelden voor de verwijdering van het asbest.

In alle gevallen moet het asbest worden verwijderd voordat de rest van het gebouw wordt gesloopt.

In sommige situaties mag de particuliere eigenaar van een pand zelf het aanwezige asbest verwijderen. Zie hierna de Vrijstellingen voor particulieren


Vrijstellingen voor particulieren

 Zelf asbest verwijderen

Het is niet altijd verplicht om het verwijderen van asbest te laten uitvoeren door en gespecialiseerd bedrijf. Voor particuliere eigenaren van een pand of een terrein is er in bepaalde situaties vrijstelling.

Het moet gaan over:

  • De eigen woning of om bijbehorende opstallen die niet bedrijfsmatig worden gebruikt
  • Max 35 m2 niet verweerde, losliggende of geschroefde asbest vlakke- of golfplaten (niet zijnde dakleien);
  • Max 35 m2 losliggend asbesthoudende vloerzeil;
  • Kleine losse stukjes of objecten zoals een bloembak, geiser of een CV-ketel van max 130 KW.

De eigenaar moet de werkzaamheden dan zelf uitvoeren, dus geen bedrijf of ZZP ‘r inhuren. En de vrijstelling geldt maar één keer per perceel.

Bij het zelf verwijderen van asbest moet er vooraf wel een sloopmelding worden gedaan bij de gemeente via het omgevingsloket online. De gemeente bekijkt of de voorgenomen verwijdering valt onder de vrijstelling voor particulieren. Is dat het geval, dan krijgt u van de gemeente een “Mededeling onder Voorschrift’. In deze brief geeft de gemeente aan dat u het asbest zelf mag verwijderen en onder welke voorwaarden dit moet worden gedaan.

De gemeente kan komen kijken of het werkelijk gaat om een situatie (materialen en hoeveelheden) die onder de vrijstelling valt. Bij twijfel kan de gemeenten een asbestinventarisatierapport eisen.

Iedereen die van plan is om zelf asbest te gaan verwijderen wordt aanbevolen bij de betreffende gemeente na te vragen welke eisen zij stellen en waar het asbest kan worden afgegeven.